Biosystems Design to Accelerate C3-to-CAM Progression

Authors

Guoliang Yuan, Md. Mahmudul Hassan, Degao Liu, Sung Don Lim, Won Cheol Yim, John C. Cushman, Kasey Markel, Patrick M. Shih, Haiwei Lu, David J. Weston, Jin-Gui Chen, Timothy J. Tschaplinski, et al.

Journal-Book
BioDesign Research
Year
2020