Plant Biosystems Design Research Roadmap 1.0

Authors

Yang, Xiaohan; Medford, June I.; Markel, Kasey; Shih, Patrick M.; De Paoli, Henrique C.; Trinh, Cong T.; McCormick, Alistair J.; Ployet, Raphael; Hussey, Steven G.; Myburg, Alexander A.; Jensen, Poul Erik; Hassan, Md Mahmudul; Zhang, Jin; Muchero, Wellington; Kalluri, Udaya C.; Yin, Hengfu; Zhuo, Renying; Abraham, Paul E.; Chen, Jin-Gui; Weston, David J.; Yang, Yinong; Liu, Degao; Li, Yi; Labbe, Jessy; Yang, Bing; Lee, Jun Hyung; Cottingham, Robert W.; Martin, Stanton; Lu, Mengzhu; Tschaplinski, Timothy J.; Yuan, Guoliang; Lu, Haiwei; Ranjan, Priya; Mitchell, Julie C.; Wullschleger, Stan D.; and Tuskan, Gerald A.

Journal-Book
BioDesign Research
Year
2020