Emerging Strategies for Modifying Lignin Chemistry to Enhance Biological Lignin Valorization

Authors

Zhi-Min Zhao, Zhi-Hua Liu, Yunqiao Pu, Xianzhi Meng, Jifei Xu, Joshua S. Yuan, Arthur J. Ragauskas

Journal-Book
ChemSusChem
Year
2020